UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Thiên đường Cổ Cò thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu công viên chuyên đề vui chơi giải trí Cổ Cò tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (đợt 1).

quy-hoach-ban-giao-dat-thien duong-co-co-datvangquangnam.com

Theo quyết định này, tỉnh Quảng Nam quyết định thu hồi 1.941,20 m2 đất (1.750,70 m2 đất nghĩa trang, nghĩa địa, 190,50m2 đất giao thông) do UBND phường Điện Dương quản lý. Đồng thời, địa phương này cũng giao cho Công ty Cổ phần Thiên đường Cổ Cò thuê 35.144,10m2 đất.

Địa điểm giao đất tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hình thức thuê đất là trả tiền thuê đất hàng năm với thời hạn sử dụng đất đến ngày đầu tháng 12/2065.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Công ty Cổ phần Thiên đường Cổ Cò nộp tiền tiền thuê đất và các khoản thu khác về đất vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Đồng thời, doanh nghiệp này phải sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước cho thuê.

Công ty Cổ phần Thiên đường Cổ Cò xây dựng Khu công viên chuyên đề vui chơi giải trí Cổ Cò theo đúng hồ sơ thiết kế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; hồ sơ Quy hoạch chi tiết (1/500) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 23/7/2021; thực hiện đầy đủ các yêu cầu về công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ theo đúng quy định.

Đối với phần diện tích còn lại chưa cho thuê (1.373,30m2), Công ty Cổ phần Thiên đường Cổ Cò tiếp tục phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, lập thủ tục thu hồi đất, thuê đất (đợt 2) để hoàn thành dự án.

Quyết định số 1715/QĐ-UBND Click để tải

Nhuệ Lộc

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *