Đà Nẵng lập đề án phát triển các tuyến đường thủy: Sông Hàn – sông Cổ Cò – sông Thu Bồn, sông Hàn – sông Vĩnh Điện – sông Thu Bồn…

UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1315/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án Phát triển du lịch đường thủy nội địa TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng.

Được xây dựng trong năm 2022, Đề án xác định mục tiêu đến năm 2030, hoàn thiện và triển khai quy hoạch phát triển du lịch đường thủy để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch đường thủy, tạo sản phẩm du lịch chính hấp dẫn, đặc sắc; hoàn thiện hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất, đội tàu, dịch vụ, điểm đến phục vụ phát triển du lịch đường thủy đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, an toàn, chuyên nghiệp.

Lập đề án khai thác hoạt động du lịch bến du thuyền; cũng như phát triển các tuyến đường thủy: Sông Hàn - sông Cổ Cò - sông Thu Bồn, sông Hàn - sông Vĩnh Điện - sông Thu Bồn; tuyến từ vịnh Đà Nẵng đi hòn Sơn Trà Con, Cù Lao Chàm... (Ảnh minh họa).
Lập đề án khai thác hoạt động du lịch bến du thuyền; cũng như phát triển các tuyến đường thủy: Sông Hàn – sông Cổ Cò – sông Thu Bồn, sông Hàn – sông Vĩnh Điện – sông Thu Bồn; tuyến từ vịnh Đà Nẵng đi hòn Sơn Trà Con, Cù Lao Chàm… (Ảnh minh họa).

Định hướng đến năm 2045, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, tiếp tục khai thác hiệu quả các tuyến đường thủy nội địa đã được quy hoạch trong giai đoạn đoạn 2030-2045 phát triển mạng lưới đường thủy từ bờ ra đảo liên kết với các địa phương khu vực phía Nam, phía Bắc và khu vực Miền Trung – Tây Nguyên; khai thác hoạt động du lịch bến du thuyền.

Đồng thời, hệ thống bến thủy nội địa được được xếp hạng tương đồng với hệ thống tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn và các dịch vụ du lịch khác. Đội tàu du lịch tiếp tục được phát triển đa dạng với các loại hình mới theo xu hướng trong giai đoạn này. Đầu tư hoàn thiện các điểm đến du lịch, các khu vực biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ bán lẻ, chuỗi nhà hàng đặc sản, khách sạn gần các bến thủy nội địa để du khách có thể tiếp cận dễ dàng từ du thuyền cá nhân.

Theo đó, mục tiêu cụ thể là phát triển du lịch đường thủy gắn liền với điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021.

Phát triển du lịch trên toàn địa bàn thành phố gắn với các hình thức du lịch biển; du lịch thủy nội địa; du lịch sinh thái, cộng đồng; du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh; du lịch đô thị; du lịch vui chơi giải trí tổng hợp, mua sắm; du lịch thể thao; du lịch chăm sóc sức khỏe. Phát triển các tuyến đường thủy: Sông Hàn – sông Cổ Cò – sông Thu Bồn, sông Hàn – sông Vĩnh Điện – sông Thu Bồn; tuyến từ vịnh Đà Nẵng đi hòn Sơn Trà Con, Cù Lao Chàm.

chi-dao-khai-thac-9-tuyen-du-lich-song-Da-Nang-Hoi-An-datvangquangnam.com

Khai thác toàn diện 9 tuyến du lịch đường thủy nội địa và đường thủy từ bờ ra đảo đã được phê duyệt quy hoạch; bổ sung quy hoạch một số tuyến đường thủy từ bờ ra đảo đến một số địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên; kết nối tuyến đường thủy từ sông Hàn – Hội An, tỉnh Quảng Nam. Quy hoạch khu vực và các điều kiện hạ tầng, đội tàu phục vụ phân khúc khách cao cấp, siêu sang.

Đầu tư hoàn thiện cảng Sông Hàn thành cảng chính phục vụ du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế; đầu tư xây dựng đồng bộ bến thủy nội địa làm bến đi và bến đến trên các tuyến đường thủy; bổ sung quy hoạch một số vị trí xây dựng bến mềm tại các điểm đến du lịch.

Phát triển đội tàu du lịch đa dạng với các loại hình tàu cao tốc, tàu thủy lưu trú trên sông, trên vịnh, tàu nhà hàng, thuyền buồm, du thuyền cá nhân; hình thành hệ thống điểm đến du lịch, sản phẩm dịch vụ trên tuyến; nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ du lịch đường thủy đạt chuẩn chất lượng cao.

Phấn đấu đến năm 2030, lượng khách du lịch đường thủy nội địa đạt 1,5-2 triệu lượt khách/năm. Khai thác toàn diện, hiệu quả 9 tuyến đường thủy nội địa đã được phê duyệt, đồng thời kết nối với Hội An.

Định hướng đến năm 2045, lượng khách du lịch đường thủy nội địa tăng khoảng 30% – 50% so với năm 2030. Mở rộng khai thác các tuyến đường thủy kết nối với các cảng thủy tại một số địa phương khu vực miền Trung, trong đó phát triển mạnh loại hình tàu du lịch, du thuyền cá nhân, tàu cao tốc.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *